Validering

Validering av serveringspersonal

Vi har avtal i validering för serveringspersonal. Power Elitgruppen kan göra valideringar till privata och kommunala företag. Vi har även avtal med arbetsförmedlingen.

Valideringen går till på följande sätt:

Power Elitgruppen erbjuder validering i serveringsyrket

Många inom restaurangbranschen saknar betyg från en utbildning. Genom en validering kan ett kompetensintyg ges där det framgår vilka kompetenser som finns.

Våra yrkesbedömare som är certifierade av UHR erbjuder dig som är verksam inom restaurangbranschen i serveringsyrket, att förvandla dina kunskaper till ett skriftligt kunskapsbevis.

Validering är för dig som har arbetslivserfarenhet i serveringsyrket. Du kan ha arbetat i Sverige och i andra länder.

Validering är en möjlighet för att snabbt kunna få skriftliga kunskapsbevis med referenser och därmed öka din anställningsbarhet inom serveringsyrket.

Vi inleder valideringsprocessen med ett kartläggningssamtal som tar 1-2 dagar. Vi diskuterar utifrån särskilda bedömningsfrågor. Du som valideras (deltagaren) beskriver dina kompetenser och erfarenheter i samtal med en yrkesbedömare hos oss. Yrkesbedömare fattar beslut om nästa steg som antingen är praktisk bedömning på en arbetsplats eller kompletteringar. Om nästa steg är praktiskbedömning sker denna som nedan.

Praktisk bedömning samt gesällprövning sker på en arbetsplats i en matsal med en UHR-certifierad yrkesbedömare och tar 10 dagar. Här ska deltagarens yrkeskompetens bedömas under arbete. Yrkesbedömaren och deltagaren arbetar tillsammans med vanligt förekommande arbetsuppgifter för serveringsyrket. 
Bedömningen kan leda till kompetensintyg och gesällbrev eller till kompetensintyg och behov av komplettering. Efter kompletteringar kan valideringen prövas igen.


Välkommen att kontakta oss för frågor! Vi ser fram emot att validera dina kompetenser.

Om utbildningen

Validering passar dig som har tidigare yrkeserfarenhet eller utbildning inom restaurang eller servering. Du vill fortsätta att arbeta inom ditt yrkesområde och behöver kunna visa att du har viss kompetens. Valideringen kan göras inom någon av inriktningarna kock eller servering.

Valideringens två faser

Fas 1: Valideringen startar med att en certifierad yrkesbedömare gör en kartläggning av din kompetens. Ni har en dialog tillsammans där det visar sig om du är motiverad och har rätt förutsättningar att genomgå en validering. Kartläggningen tar 1-2 dagar.

Fas 2: Om kartläggningen visar att det är lämpligt för dig att fortsätta processen, går du vidare till en praktisk bedömning av din kompetens. Detta görs av en godkänd yrkesbedömare på en arbetsplats som är certifierad och godkänd av branschen. På arbetsplatsen får du utföra vardagliga arbetsuppgifter. Bedömningen resulterar i ett intyg som beskriver din faktiska kompetens. Eventuellt lämnar yrkesbedömaren också ett utlåtande om vilka moment och arbetsuppgifter du kan behöva komplettera med. Bedömningen kan också ligga till grund för en gesäll. Kompetensbedömningen inklusive gesällprövningen beräknas ta 5 dagar.

Valideringens längd

1. Kompetenskartläggning. Beräknad tid 1-2 dagar.
2. Kompetensbedömning. Beräknad tid 5 dagar.

För vem?

För vem passar validering?

Du som är arbetslös, eller du som riskerar att bli arbetslös, och är inskriven som arbetssökande vid Arbetsförmedlingen får söka till valideringen.

Du ska ha genomgått en kartläggning och en arbetsmarknadspolitisk bedömning som visar att du har yrkeserfarenhet eller utbildning inom yrkesområdet. Det ska också vara tydligt att du skulle förkorta tiden tills du kan få ett arbete genom att göra valideringen. Det är din arbetsförmedlare som beslutar om du får göra valideringen.

Vem får gå en arbetsmarknadsutbildning?

Du som är arbetslös, eller du som riskerar att bli arbetslös, och är inskriven som arbetssökande vid Arbetsförmedlingen får söka en arbetsmarknadsutbildning. Du ska även ha fyllt 25, men i vissa fall kan du som är yngre också få gå.

Hur lång är utbildningen?

Utbildningstiden är individuell och beror på dina förkunskaper och vilken typ av utbildning du går. Valideringar tar normalt betydligt kortare tid.

Utbildningen är kostnadsfri och ger dig rätt till aktivitetsstöd som betalas ut av Försäkringskassan. På Arbetsförmedlingens webbplats kan du få mer information om aktivitetsstöd.

 

Så söker du

När du hittat en utbildning du vill gå kontaktar du din arbetsförmedlare på din lokala Arbetsförmedling och berättar om kursen. Det är alltid arbetsförmedlaren som avgör vem som får gå en arbetsmarknadsutbildning.

Efter utbildningen

Valideringen leder till ett kompetensintyg inom vald inriktning, som specificerar dina nuvarande kunskaper. Den leder också till ett kompletteringsutlåtande som specificerar vad som krävs för full kvalifikation inom inriktningen. Om du uppnår full kvalifikation, alltså klarar alla delar i valideringen, får du ett kompetensintyg enligt branschmodellen för validering.