Stöd & Matchning

Vi stödjer och matchar!

Vad innebär det då? Det betyder att vi dels ger dig stöd i ditt jobbsökande och dels att vi kan matcha dina kunskaper med våra företagspartners behov. Detta arbete gör vi på uppdrag av Arbetsförmedlingen så du behöver vara inskriven där för att kunna ta del av våra tjänster.

Vi kan hjälpa till med:

  • Matchning mot våra företagspartners behov
  • Studie- & yrkesvägledning
  • Stöd i jobbsökningsprocessen
  • Praktikplats
  • Undersöka nya vägar till jobb

Kontakta oss